• CHỐNG THẤM GỐC POLYURETHAN
0947043078
0947043078